Trước thời điểm cắt giảm đúng hạn, nhiều công cụ sẽ sẵn sàng: mua lại ngược của ngân hàng trung ương giải phóng 150 tỷ thanh khoản khác | Chính sách tiền tệ | Mua lại ngược

作者: nhà cái kimsa 分类: 股票资讯 发布时间: 2021-01-18 12:58:58
研究机构:京东方智能手机OLED面板全球营收份额年底达12%|||||||

6 月 8 日动静,据外洋媒体报导,正在苹果的动员下,智妙手机已正在愈来愈多的接纳 OLED 屏幕,海内的京西方、华星光电等里板制作商,也具有消费 OLED 里板的才能,并已起头背智妙手机厂商供货。

研讨机构的陈述显现,京西方正在环球智妙手机所用 OLED 里板营支中所占的比重,本年估计会翻番。

估计京西方智妙手机 OLED 里板营支的份额本年将翻番的,是里板供给圆里的征询机构 DSCC(Display Supply Chain Consultants)。

DSCC 正在陈述中暗示,本年一季度,京西方正在环球智妙手机 OLED 里板营支中所占的比例,由客岁四时度的 1.9% 提拔到了 6%,险些超越 LG 旗下的 LG 显现公司,而正在本年四时度,京西方所占的份额估计会到达 12%。

DSCC 正在陈述中暗示,京西方正在智妙手机 OLED 里板市场的营支比重增长,次要是得益于两个圆里,起首是新推出的 5G 智妙手机,遍及接纳 OLED 屏幕;其次则是供给扩展,扩展到更多的华为机型,也起头背 OPPO、小米以至苹果等新客户供货。

今朝环球的 OLED 屏幕中,智妙手机占到了很年夜的比重,DSCC 正在陈述中便估计,本年环球 OLED 里板市场 330 亿美圆的营支中,智妙手机所用的 OLED 里板将占到 266 亿美圆,比重超越 80%。

智妙手机 OLED 里板营支比严重幅提拔,也便意味着京西方正在环球 OLED 里板营支中所占的比重,也将会有较着提拔,DSCC 的数据便显现,本年一季度京西方 OLED 里板的营支,正在环球的比重已由客岁四时度的 2.6% 提拔到了 5.6%。

如果觉得我的文章对您有用,推荐阅读。您的支持将鼓励我继续创作!

更多阅读
nhà cái kimsa