Cửa sổ để quan sát xem giá nhà ở có đang đạt đến điểm uốn hay không: Chính sách tiền tệ và tài chính đất đai | Điểm biến động giá nhà ở | Tài chính đất đai | Chính sách tiền tệ

作者: nhà cái kimsa 分类: 股票资讯 发布时间: 2021-01-19 04:30:04
微软Chromium版EdgePDF阅读器最新功能和改进:流畅滚动体验、暗黑模式|||||||

IT之家6 月 17 日动静 Microsoft Edge 阅读用具有内置的 PDF 浏览器,该浏览用具有多个壮大的功用,比方朱迹誊写、文本凸起显现等。明天,微硬颁布发表 Chromium 版 Edge 中的 PDF 浏览器将得到多项新功用,包罗更流利的转动体验,以进一步进步 PDF 浏览的便当性。

微硬将正在 Microsoft Edge 中为 PDF 浏览器带去以下新功用:

流利的转动体验:将典范 Edge 阅读器中的光滑转动引进了当代阅读器。

目次:您很快将可以检察 PDF 文件的内容,并导航阅读文件。

凸起显现形式:正在此形式下,您能够经由过程挑选文本间接创立凸起显现,而无需单击凸起显现按钮。

文本正文:您能够正在 PDF 文件中的文本中增加本身的正文。那些申明将随 PDF 一路供给。

受庇护的 PDF 文件:微硬疑息庇护为您的文档增长一层平安庇护。它确保只要具有特定权限(如检察、复造战正文)的用户才气对文件施行那些操纵。因而,不管文档放正在那边,构造的数据皆将连结平安。

检察受庇护文件的标签:您很快就可以检察敏感度标签。

检察正在其他用户中受庇护的 MIP 文件:那将使您可以检察正在其他构造或构造中其用户中受庇护的文件。

数字署名:检察战考证署名文件上基于证书的数字署名。

帮助功用的改良:您将可以利用屏幕浏览器挖写 PDF 表单,并利用拔出标记形式阅读 PDF 文档。

IT之家领会到,按照用户的反应,比来几个月,Microsoft Edge 正在 PDF 浏览器中增加了以下新功用。

挖写 PDF 表格

用挑选的色彩战笔触宽度正在 PDF 文件上挨印

创立凸起显现以留意文件的差别部门

正在暗中形式下检察 PDF

翻开受微硬疑息庇护(MIP)战受疑息权限办理(IRM)庇护的 PDF,并检察权限

可拜候性撑持,包罗键盘可拜候性,屏幕浏览器撑持和以下比照度形式检察 PDF 的功用

朗诵(正在 Canary 中可用)

如果觉得我的文章对您有用,推荐阅读。您的支持将鼓励我继续创作!

更多阅读
nhà cái kimsa