Cung tiền vượt xa tốc độ tăng trưởng GDP, các chuyên gia tranh cãi về nơi ở của đồng tiền siêu phát hành

作者: nhà cái kimsa 分类: 股票资讯 发布时间: 2021-01-21 02:33:26
Xbox营销老大祝贺索尼PS5发布会:顺道称自家主机才是最强|||||||

IT之家 6 月 12 日动静明天索僧正式宣布了 PS5 的表面设想,并宣布了良多新游戏,包罗《死化危急 8》。PS5 游戏公布会完毕后,微硬 Xbox 市场部总司理 Aaron Greenberg 正在推特背索僧收回了恭喜,顺路借宣扬了一下自家主机。

Aaron Greenberg 正在推特称:“恭喜我们的索僧伴侣昔日公布会胜利。Xbox 的粉丝们该当晓得像《GTA 5》、《死化危急 8:Village》、《杀脚 3》、《NBA 2K21》、《Pragmata》等游戏活着界上最强的主机 Xbox Series X上看起去战玩起去城市很超卓。”Xbox 老迈 Phil Spencer 转收了 Greenberg 的推特。

IT之家领会到,微硬 Xbox Series X 上的下一场年夜型公布会将于 7 月举办,微硬将展现一些第一圆游戏,包罗《光环有限》。

如果觉得我的文章对您有用,推荐阅读。您的支持将鼓励我继续创作!

更多阅读
nhà cái kimsa