Liệu thí điểm thuế bất động sản Thượng Hải-Trùng Khánh có đạt được kết quả vào đầu hai năm hay không vẫn chưa được quyết định | Hiệu lực thuế bất động sản | Mở rộng thuế bất động sản | Thí điểm thuế bất động sản

作者: nhà cái kimsa 分类: 股票资讯 发布时间: 2021-03-05 14:39:43
苹果、高通等公司向台积电大幅追加7nm订单,抢攻华为手机市场|||||||

北京工夫 6 月 8 日早间动静,据中国台湾工商时报报导,克日内包罗苹果、下通、联收科、AMD 等已背台积电年夜幅逃减第四时 7 纳米定单。

法人预期台积电第四时营支将取第三季持仄,整年美圆营支较客岁生长 15~18% 的目的将可顺遂告竣。

据供给链动静,苹果下半年 iPhone 12 相干晶片已正在台积电投片,A14 使用处置器第四时将吃上台积电 5 纳米约 12~13 万片产能,并故意再获得本来华为海思预订的 5 纳米产能。苹果远期亦方案扩展 iPhone 11 及 iPhone SE 产能去抢攻华为脚机市占,以是第四时逃减了 A13/A12 使用处置器产能约 7~8 万片,第四时对台积电 7 纳米总投片量推下至 17~18 万片范围。

如果觉得我的文章对您有用,推荐阅读。您的支持将鼓励我继续创作!

更多阅读
nhà cái kimsa