Hội nghị công tác đô thị hóa hoặc đăng ký hộ khẩu đất đai sẽ được tổ chức vào tháng 3 để có giải pháp phối hợ

作者: nhà cái kimsa 分类: 股票资讯 发布时间: 2021-04-19 04:16:02
苹果将首款视网膜屏MacBookPro加入“过时”产品列表|||||||

IT之家 7 月 1 日动静 按照中媒 macrumors 的动静,苹果尾款视网膜显现屏的 MacBook Pro 正在公布 8 年后,正在环球范畴内被正式列为 “过期”产物。

苹果指出,过期的产物没有再有资历得到硬件办事。那意味着苹果将没有再承受 2012 年中期公布的视网膜‌屏 MacBook Pro‌ 15 寸的换电池或其他补缀办事。

IT之家领会到,拆载视网膜显现屏的 MacBook Pro‌ 正在 WWDC 2012 公布,苹果营销主管 Phil Schiller 称之为 “屏幕显现上一年夜打破”。除此以外,2012 年的 MacBook Pro‌机身愈加纤薄,没有再拆载光驱战有线网心。

如果觉得我的文章对您有用,推荐阅读。您的支持将鼓励我继续创作!

更多阅读
nhà cái kimsa