bài cào_Đoàn Tuyên truyềTrung ương Hồ Nam thết giảtinhhầHội hị lầnứ năm BaChấp hàn

Tác giả: admin phân loại: 足球 thời gian phát hành: 2020-12-18 23:16

 Trung Quốc News Service, Trường Sa, ngày 13/11, theo sự triển khai thống nhất của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Hội nghị báo cáo viên của Ban Tuyên giáo Trung ương học tập, triển khai tinh thần Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa ☆▪☆19 đã được tổ chức tại Hội trường Nhân dân tỉnh Hồ Nam. Liu Kun, Ủy viên Ban Tuyên giáo Trung ương, Bí thư Ban Lãnh đạo Đảng, Bộ trưởng Bộ Tài chính đã có bài báo cáo thuy■=□ết trình. Du Jiahao, Bí thư Tỉnh ủy H=…△ồ Nam, Đảng Cộng sản Trung Quốc, chủ trì báo cáo và phát biểu chỉ đạo. Xu Dazhe, Phó Bí thư Ủy ban tỉnh Hồ Nam CPC kiêm Thống đốc Chính quyền nhân dân tỉnh, và Li Weiwei, Chủ tịch Ủy ban CPPCC tỉnh H◁▽△▼ồ Nam đã tham dự.

 Tại phiên họp báo cáo, ông Lưu Côn đã tập trung vào bài phát biểu quan trọng của Tổng Bí thư Tập Cận Bình tại Hội nghị toàn thể lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 19 và các “Khuy△□△•ến nghị” đã được Phiên họp toàn thể thông qua, đ☆•ồng thời luận giải sâu sắc ý nghĩa, điều kiện thuận lợi và đặc điểm quan trọng của việc Trung Quốc bước vào giai đoạn phát triển mới. Nó đã giới thiệu một cách có hệ thống các mục tiêu dài hạn cho năm ◇…-2035 và các nguyên tắc chỉ đạo, các mục tiêu chính và các nhiệm vụ chủ yếu của sự phát triển của Trung Quốc trong thời kỳ Kế hoạch 5 năm lần thứ ◆△☆■14, giải thích sâu sắc tầm nhìn chi☆★•▼ến lược và các trọng tâm quan trọng của việc xây dựng một mô hình phát triển mới, đồng thời nhấn mạnh sự tuân thủ sự lãnh đạo chung của đảng Đây là bảo đảm cơ bản cho việc thực hiện "Kế hoạch 5 năm lần thứ 14" và mục tiêu dài hạn năm 203□◁5. Đồng chí nêu rõ, Hội nghị toàn thể lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc là kỳ họp rất quan trọng được tổ chức vào thời điểm lịch sử quan trọng khi Đảng ta chuẩn bị xây dựng một xã hội khá giả về mọi mặt và chặng đường mới xây dựng một nước hiện đại xã hội chủ nghĩa sắp bắt đầu. Giai đoạn phát triển và thực hiện công cuộc trẻ hóa vĩ đại của dân tộc Trung Quốc đang ở trong giai đoạn quan trọng đối với một hội nghị có ý nghĩa lịch sử và tổng thể. "Các khuy▼=▷ến nghị" được phiên họp toàn thể thông qua là văn kiện chương trình bắt đầu chặng đường mới xây dựng một nước xã hội chủ nghĩa hiện đại toàn diện và ti•-ến tới mục tiêu …☆100 lần thứ hai. Bài phát biểu quan trọng của Tổng Bí thư Tập Cận Bình tại phiên họp toàn thể đã làm rõ sâu sắc những cân nhắc chính, đặc điểm nổi bật và nội dung quan trọng của đề xuất "Kế hoạch •▽○5 năm lần thứ □▼…1▽■◇…4", trả lời một cách khoa học một loạt câu hỏi lớn mang tính định hướng, cơ bản và chiến lược, và được đề xuất một cách sáng tạo Nhiều tư tưởng mới, quan điểm mới, nhận định mới, yêu cầu mới được đưa ra, chỉ đạo khoa học, đường lối cơ bản để th◁△=úc đẩy phát triển chất lượng cao, xây dựng mô hình phát triển mới, giành thắng lợi mới trong sự nghiệp xây dựng đất nước xã hội chủ nghĩa hiện đại toàn diện. Tại buổi báo cáo, Lưu Côn cũng giao lưu với khán giả và trả lời những vấn đề nóng được quan tâm. Các đại biểu bày tỏ, báo cáo tham luận có ý chí cao cả, tầm nhìn bao quát, hệ thống toàn diện, trọng tâm nổi bật, có tính chất tư tưởng, quan điểm và chỉ đạo sâu sắc. , Hiểu biết sâu hơn.

 Ông Du Jiahao chỉ rõ, các tổ chức đảng các cấp trong tỉnh và đa số đảng viên, cán bộ cần thống nhất tư tưởng và hành động theo tinh thần của phiên họp toàn thể, kiên quyết, nhất trí trong hành động tư tưởng, chính trị để giữ vững sự nhất quán cao độ của Ban Chấp hành Trung ương Đảng với đồng chí Tập Cận Bình làm nòng cốt. , Và nỗ lực hơn nữa để xây dựng một nước xã hội chủ nghĩa hiện đại toàn diện và đạt được mục tiêu 100 lần thứ hai. Cần kết hợp việc nghiên cứu, công khai và thực hiện tinh thần của phiên họp toàn thể với việc thực hiện tinh thần bài phát biểu quan trọng của Tổng Bí thư Cận Bình về công tác Hồ Nam, xây dựng “tam nguyên”, “bốn nhiệm vụ mới” và thực hiện năm nhiệm vụ trọng tâm. Lập k☆…ế hoạch và xây dựng khoa học. Đề xuất kế hoạch và đề cương lập k◁☆ế hoạch "Kế hoạch 5 năm lần thứ 1☆•◇4" của tỉnh Hồ Nam, nỗ lực hết mình để thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm hiện tại, thúc đẩy tốt hơn phát triển kinh t▼▼…▼ế và xã hội với chủ đề là phát triển chất lượng cao và đạt được sự th■◇○▽úc đẩy lẫn nhau giữa phát triển kinh tế chất lượng cao và cuộc sống chất lượng cao của người dân Lãnh đạo đội ngũ cán bộ các cấp không ngừng nâng cao năng lực nắm bắt giai đoạn phát triển mới, thực hiện quan điểm phát triển mới, xây dựng hình thái phát triển mới, phấn đấu vi★▲…ết nên chương mới trong sự nghiệp bám sát và phát triển chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc ở Hồ Nam trong thời kỳ mới. Cần coi buổi thuy■◁ết giảng này của Ban Tuyên giáo Trung ương là cơ hội để chủ động tổ chức các hoạt động học tập đa hình thức, thứ bậc, toàn diện, đi sâu vào cơ sở, quần ch■◆▪◆úng để thực hiện các bài giảng có mục tiêu, phân kh☆-◇úc, tương tác, kịp thời tung ra nhiều đợt giảng có giá trị và trọng lượng. , Các bài báo tuyên truyền, giải thích có tầm ảnh hưởng, ti▪□ếp tục khơi dậy tinh thần học tập, tuyên truyền và thực hiện, th◁▼=úc đẩy tinh thần của Hội nghị đi vào chiều sâu và thiết thực.

 Các thành viên của Nhóm Tuyên truyền Tinh thần của Tỉnh ủy tại Phiên họp toàn thể lần thứ năm của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, các đ•▪ồng chí có trách nhiệm của các cơ quan tỉnh và một số cơ quan công quyền, các đồng chí có trách nhiệm của các doanh nghiệp quản lý Trường Sa, các đơn vị trung ương và trường đại học của Hồ Nam, và các thành viên của bốn nhóm của thành phố Trường Sa, Hơn 1.700 người thuộc Quân giải phóng nhân dân và Lực lượng Cảnh sát vũ trang, sinh viên các trường đảng, đại diện giáo viên và sinh viên các trường đại học đã nghe báo cáo. (Hết) [Chỉnh sửa: Bai Jiayi]

bài cào_Đoàn Tuyên truyền Trung ương Hồ Nam thuyết giảng tinh thần Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 19

Thông tấn xã Trung Quốc, Bắc Kinh, ngày 30 tháng 10. Tin tức tổng hợp: Phiên họp toàn thể lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc khóa 19 đã được tổ chức tại Bắc Kinh từ ngày 26 đến ngày 29 tháng 10. Dư luận quốc tế rất chú ý đến cuộc họp này. Nhiều phương tiện truyền thông nước ngoài đã chỉ ra trong các bản tin rằng cuộc gặp này là cuộc gặp quan trọng có ý nghĩa lịch sử, sẽ vạch ra phương hướng phát triển kinh tế, xã hội của Trung Quốc trong 5 năm tới và hơn thế nữa. Theo Reuters, cuộc họp đã đưa ra các mục tiêu chính về phát triển kinh tế và xã hội trong "Kế hoạch 5 năm lần thứ 14" (2021-2025), đồng thời đưa ra mục tiêu dài hạn là về cơ bản đạt được hiện đại hóa xã hội chủ nghĩa vào năm 2035. Theo báo cáo, đến năm 2035, tổng sản lượng kinh tế và thu nhập bình quân đầu người của cư dân thành thị và nông thôn của Trung Quốc sẽ đạt một mức mới.

Nếu bạn thấy bài viết của tôi hữu ích cho bạn, xin vui lòng trao phần thưởng. Sự ủng hộ của bạn sẽ khuyến khích tôi tiếp tục sáng tạo!

   <tfoot id='8iysy'></tfoot>

   <i id='02s6'><tr id='62ooc'><dt id='e2uy'><q id='y2y2'><span id='bdbv'><b id='g8ug'><form id='atPS'><ins id='pnOi'></ins><ul id='q6Opp'></ul><sub id='esaoa'></sub></form><legend id='cgc8o'></legend><bdo id='88w82'><pre id='8oma'><center id='qa8m'></center></pre></bdo></b><th id='c8geu'></th></span></q></dt></tr></i><div id='gmuok'><tfoot id='em0s'></tfoot><dl id='ccca4'><fieldset id='2kc68'></fieldset></dl></div>
   <legend id='wy08'><style id='npP6M'><dir id='ucio2'><q id='yk2as'></q></dir></style></legend>

    • <bdo id='npP6M'></bdo><ul id='8kcqm'></ul>

    <small id='c0ug'></small><noframes id='qym6k'>