soi cau vip mb 888_Tại sao sự phát triển kinh tế, xã hộphảtuânheo nguyênắcuâhekháni

Tác giả: admin phân loại: 扑克 thời gian phát hành: 2020-12-27 17:10

 [Theo chân tổng bí thư để hướng tới "K○▪ế hoạch ●◆5 năm lần thứ 14"] Tại sao phát triển kinh t…☆△◇ế, xã hội phải tuân theo nguyên tắc tuân thủ khái niệm hệ thống?

 Lời người biên tập: "Khuyến nghị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc về việc xây dựng Kế hoạch □▽◆△5 năm lần thứ mười bốn phát triển kinh tế và xã hội quốc gia và các mục tiêu dài hạn đến năm 203•○▷▽5" (sau đây gọi là "Đề xuất") và việc Tổng Bí thư Tập Cận Bình soạn thảo "Đề xuất" Bản giải trình về Phiên họp toàn thể lần thứ năm của Ban Chấp hành Trung ương khóa 1--■9 đã chính thức được công bố gần đây.

 Thời kỳ "Kế hoạch 5 năm lần thứ 14" là năm năm đầu tiên Trung Quốc xây dựng một xã hội thịnh vượng vừa phải một cách toàn diện và đạt được mục tiêu 100 lần thứ nhất, sau đó tận dụng động lực để bắt tay vào hành trình mới xây dựng một nước hiện đại xã hội chủ nghĩa toàn diện và tiến tới mục tiêu 100 lần thứ hai. Ch▼•▪úng ta sẽ làm gì trong năm năm tới? Nhiệm vụ trọng tâm là gì? Tại sao nó lại được triển khai như vậy? Đài tiếng nói Trung Quốc lập kế hoạch đặc biệt "Theo Tổng Bí thư để triển vọng" Kế hoạch 5 năm lần thứ 14 "", được đưa ra vào ngày •▪…10: Tại sao phát triển kinh t……ế và xã hội phải theo nguyên tắc tôn trọng khái niệm hệ thống?

 Mạng phát thanh truyền hình Trung Quốc, Bắc Kinh, ngày ▽◇10 tháng 11 (Phóng viên Zhu Min) Theo "Tin tức" của Đài Ti•▲▪ếng nói Trung ương Trung Quốc, "Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc về việc xây dựng Kế hoạch 5 năm lần thứ 14 về Phát triển Kinh tế và Xã hội Quốc gia và 203•▲●★5 “Đề xuất các Mục tiêu dài hạn trong năm” được đề cập trong các nguyên tắc phải tuân thủ trong phát triển kinh tế và xã hội trong thời kỳ “Kế hoạch 5 năm lần thứ 1▲…4”: tuân thủ khái niệm hệ thống. Tăng cường tư duy hướng tới tương lai, hoạch định tổng thể, bố trí chi■▷◆▪ến lược và tổng tiến công, phối hợp tình hình trong nước và quốc tế, xử lý hai vấn đề lớn là phát triển và an ninh, bám sát thế cờ của dân tộc, chơi tốt hơn các đối tượng trung ương, địa phương và khu vực, phấn đấu củng cố nền Phát huy ưu điểm, bù đắp khuy◁▷◁□ết điểm, điểm mạnh, điểm y■-ếu, chú trọng phòng ngừa và giải quy■▷-ết những nguy cơ, thách thức lớn, đạt được sự thống nhất về chất lượng, cơ cấu, quy mô, tốc độ, hiệu quả và an toàn phát triển.

 Tại sao sự phát triển kinh tế, xã hội phải tuân theo nguyên tắc tuân theo khái niệm hệ thống? Tổng Bí thư Tập Cận Bình nêu rõ trong phần giải trình trước phiên họp toàn thể về việc soạn thảo “Đề án”: Từ sau Đại hội đại biểu toàn quốc Đảng Cộng sản Trung Quốc lần thứ 18, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã kiên định hoạch định một cách có hệ thống và phối hợp các chủ trương của Đảng và đất nước, đồng thời hình thành một loạt nhiệm vụ phù hợp với nhu cầu thực tiễn mới. Đường lối mới, chiến lược mới đã đưa toàn đảng bộ và nhân dân các dân tộc trong cả nước đạt được những thành tựu lịch sử. Trong quá trình này, các khái niệm hệ thống là những ý tưởng nền tảng và phương pháp làm việc.

 Sau khi xây dựng một xã hội khá giả về mọi mặt, ch■○úng ta sẽ bước vào một chặng đường mới xây dựng một nước hiện đại xã hội chủ nghĩa toàn diện. Giải quyết, phối hợp toàn diện và đẩy mạnh công việc trên các lĩnh vực và hiện đại hóa xã hội chủ nghĩa.

 Chuyên gia giải thích

 Yu Wenli, giáo sư và phó chủ nhiệm Khoa Mác-xít, Đại học Bắc Kinh: Khái niệm hệ thống thực chất là một khái niệm tổng thể cũng như một khái niệm liên kết. Nó đòi hỏi chúng ta phải nắm bắt một cách tổng thể về một đối tượng nào đó, đặc biệt là phải thấy được sự tương tác và liên kết giữa các y○▽ếu tố khác nhau trong tổng thể. Cũng có thể nói, sự phát triển kinh tế, xã hội thực tế có xu hướng tác động toàn diện.

 Khái niệm hệ thống đã được đưa ra trong Phiên họp toàn thể lần thứ năm của Ban Chấp hành Trung ương khóa ▪□○■1▼●△□9. Là một khái niệm quan trọng để nắm bắt sự phát triển kinh tế và xã hội, nó có ý nghĩa rất quan trọng. Bởi vì sự phát triển của th-■ế giới ngày nay, sự phát triển của Trung Quốc, và sự phát triển của các khu vực và lĩnh vực khác nhau bên trong Trung Quốc có quan hệ mật thiết với nhau hơn trước. Vì vậy, để phân tích thực trạng và xu hướng phát triển kinh tế, xã hội l■●▼úc này, cần phải sử dụng một khái niệm có hệ thống để nắm được mối quan hệ giữa các yếu tố khác nhau, giữa các vùng, giữa các bộ phận, giữa các đơn vị sản xuất khác nhau, thậm chí cả bộ phận chính của đơn vị sản xuất. Tương tác giữa.

 Ví dụ, hiện nay nước ta đang tiến hành bố trí và điều chỉnh cơ cấu công nghiệp, các vùng khác nhau có lợi thế công nghiệp khác nhau, lợi thế của từng địa phương phải bổ sung cho nhau. Khi xem xét bố trí và k-○△◇ết hợp công nghiệp, cần sử dụng khái niệm có hệ thống để nắm được những thuận lợi và khó khăn của phát triển công nghiệp địa phương, từ đó điều chỉnh những thuận lợi và khó khăn này nhằm đạt được hiệu quả phát triển tốt nhất. Vì vậy, khi tiến hành bố trí công nghiệp của một vùng nhất định, chúng ta có thể cần phải tìm ra sự kết hợp giữa cơ cấu công nghiệp của địa phương, các y•…ếu tố sản xuất công nghiệp và các yếu tố khác nhau.

 Mọi người mong đợi

 Chen Chaojun: Tên tôi là Chen Chaojun và tôi là một công nhân xây dựng. Trong năm năm qua, tôi đã ở Trường Sa, nhìn thấy ngày càng nhiều nhà cao tầng, và xây dựng một tàu bay từ trường. Trong những năm gần đây, nông thôn quê hương cũng có nhiều thay đổi đáng kể. Trên đường trước đây chỉ có một xe ô tô, nay xe chạy được bốn xe, có thể nói đời sống nông thôn ngày càng khởi sắc. Ở nông thôn ngày càng có nhiều người cao tuổi, chúng tôi hy vọng sẽ xây dựng thêm nhiều viện dưỡng lão để họ an hưởng tuổi già.

 Fan Longhui: Tôi là Fan Longhui, công ty chúng tôi chủ y=▽□▲ếu sản xuất măng, trước đây nước thải và nước thải trực ti…◆▼ếp xả ra ngoài, do không đảm bảo vệ sinh môi trường nên sản lượng không tăng được, ảnh hưởng đến sự phát triển của doanh nghiệp. Trong thời kỳ "Kế hoạch 5 năm lần thứ 13", chúng tôi đã đầu tư hơn 6 triệu nhân dân tệ để chuyển đổi các lò hơi đốt than sang lò hơi đốt khí tự nhiên.

 Wang Yufeng: Tôi tên là Wang Yufeng. Tôi là một học viên bảo vệ môi trường. Trong năm năm qua, tôi chủ yếu tham gia các hoạt động giáo dục môi trường. Trong năm năm tới, khi đất nước phát huy mạnh mẽ nền văn minh sinh thái và các sáng kiến ​​như "nước xanh, núi xanh núi vàng núi bạc", tôi Chúng tôi hy vọng ngày càng có nhiều chuyên gia tham gia, chung tay cùng chúng tôi, tham gia vào các hành động bảo vệ môi trường khác nhau từ góc độ chuyên nghiệp hơn, và tạo ra giá trị kinh t◁○ế tốt hơn.

 Xu Jing: Đây là Xu Jing, một bác sĩ bệnh truyền nhiễm ở Bệnh viện Trung ương Tonghua. Vào tháng …=◆1 năm nay, anh đã đến Vũ Hán để điều trị căn bệnh viêm phổi vành mới và nhận được sự trợ gi=◁úp từ mọi tầng lớp xã hội. Nhỏ như băng bó và kem bôi tay, lớn như máy thở và xe cứu thương vận chuyển áp suất âm, tôi đã nhận ra sâu sắc lợi thế của “ván cờ trong nước” và “tập trung sức lực để làm việc lớn”. [Chỉnh sửa: Yuan Jingjing]

soi cau vip mb 888_Tại sao sự phát triển kinh tế, xã hội phải tuân theo nguyên tắc tuân theo khái niệm hệ thống-

Tân Hoa xã, Bắc Kinh, ngày 30 tháng 10. Chủ đề: Tuân thủ quan điểm cốt lõi của đổi mới để phát triển nền công nghiệp hiện đại, học tập và thực hiện tinh thần Hội nghị toàn thể lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 19, Tân Hoa xã bình luận "Lấy tự lực khoa học và công nghệ làm hỗ trợ chiến lược cho phát triển đất nước" và "thúc đẩy nền kinh tế Tối ưu hóa và nâng cấp hệ thống ”. Hội nghị toàn thể lần thứ năm của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc lần thứ 19 bám sát quan điểm phát triển mới, nhấn mạnh vị trí cốt lõi của đổi mới trong tình hình chung của quá trình hiện đại hóa của Trung Quốc, đồng thời đưa ra một loạt các triển khai lớn nhằm thúc đẩy phát triển đổi mới, xây dựng đất nước mạnh về khoa học và công nghệ, phát triển hệ thống công nghiệp hiện đại nhằm phục vụ phát triển chất lượng cao. Điều quan trọng cần làm theo. Đổi mới là động lực đầu tiên dẫn dắt sự phát triển. Trong thời kỳ Kế hoạch 5 năm lần thứ 13, cường độ đầu tư cho R&D của Trung Quốc đã tăng từ 2,06% lên 2,23%.

Nếu bạn thấy bài viết của tôi hữu ích cho bạn, xin vui lòng trao phần thưởng. Sự ủng hộ của bạn sẽ khuyến khích tôi tiếp tục sáng tạo!

   <tfoot id='ao22i'></tfoot>

   <i id='2wi8'><tr id='wacs8'><dt id='woswm'><q id='sk02'><span id='iu44'><b id='42ksi'><form id='qgyog'><ins id='fqGHc'></ins><ul id='w4cy4'></ul><sub id='4ea8'></sub></form><legend id='oc4m'></legend><bdo id='imk2'><pre id='skyec'><center id='6so4'></center></pre></bdo></b><th id='3v1n'></th></span></q></dt></tr></i><div id='ggi4a'><tfoot id='a62ai'></tfoot><dl id='ikii'><fieldset id='y2iws'></fieldset></dl></div>
   <legend id='quyo'><style id='wi268'><dir id='l3nv'><q id='w4cy4'></q></dir></style></legend>

    • <bdo id='npP6M'></bdo><ul id='8kcqm'></ul>

    <small id='c0ug'></small><noframes id='qym6k'>