kèo fa_Chính phủ trung ương hỗ trợ sự phátiển chất lượcao củaác DNVVN -chuyên biệt, đặc biệt

Tác giả: admin phân loại: 足球 thời gian phát hành: 2021-01-04 12:29

 Phát triển thư viện và mở rộng tài khóa, thu△☆=ế và tài chính

 Chính phủ trung ương hỗ trợ sự phát triển chất lượng cao của các DNVVN "chuyên biệt, đặc biệt và mới"

 Các DNVVN "Chuyên sâu, Chuyên biệt, Mới" sẽ ngày càng mở rộng và mở rộng. Phóng viên của "Nhật báo Thông tin Kinh tế" được biết Trung Quốc sẽ xây dựng một nhóm các doanh nghiệp vừa và nhỏ với "chuyên biệt, đặc biệt và mới" trong ba đến năm năm, và nuôi dưỡng khoảng 10.000 doanh nghiệp "nhỏ khổng l•○ồ"; “Ngân hàng Tr△◇▼ồng trọt Doanh nghiệp. Đồng thời, các sở, ngành và địa phương liên quan đang đẩy mạnh k◇◆ế hoạch thực hiện các biện pháp hỗ trợ mới, nghiên cứu, ban hành các văn bản chính sách thúc đẩy phát triển DNNVV “chuyên biệt, đặc biệt, mới”, phát huy vai trò của Quỹ phát triển DNNVV quốc gia, thúc đẩy đầu tư vốn xã hội và hỗ trợ Doanh nghiệp cập b○◆ến thị trường vốn cung cấp một sự đảm bảo vững chắc cho sự phát triển chất lượng cao của các doanh nghiệp chuyên biệt, mới và mới "người khổng lồ nhỏ".

 Phát triển chuyên sâu một vòng công việc tu luyện mới

 Doanh nghiệp nhỏ và vừa “chuyên ngành, đặc biệt, mới” là loại hình doanh nghiệp nhỏ và vừa có bốn lợi th•☆ế lớn là chuyên môn hóa, hoàn thiện, đặc trưng và mới lạ, là lực lượng quan trọng thúc đẩy phát triển kinh t◆▲ế, xã hội.

 Trung Quốc rất coi trọng việc hướng dẫn các doanh nghiệp nhỏ và vừa đi theo con đường phát triển “chuyên môn hóa, chuyên môn hóa và đổi mới”. Hội nghị lần thứ năm của Ủy ban Kinh t-▼□○ế Tài chính Trung ương nhấn mạnh sự cần thiết phải phát huy tinh thần doanh nhân và sự khéo léo, phát triển một nhóm doanh nghiệp nhỏ và vừa "chuyên biệt, đặc biệt mới". Vào tháng 7 năm nay, mười bảy sở ban hành "Một số ý ki▪◆●ến ​​về cải tiến hệ thống hỗ trợ phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa", trong đó cải thiện rõ ràng cơ chế hỗ trợ phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa "chuyên biệt, tinh vi và đổi mới". Từng bước hoàn thiện hệ thống canh tác, hệ thống tiêu chuẩn và cơ ch▼-□…ế đánh giá doanh nghiệp nhỏ và vừa “chuyên biệt, đặc biệt mới”, doanh nghiệp “nhỏ khổng lồ” chuyên biệt và mới và doanh nghiệp sản xuất đơn vị vô địch, hướng dẫn các doanh nghiệp nhỏ và vừa đi theo con đường “chuyên biệt, đặc biệt mới”.

 Hiện nay, chính quyền trung ương đang triển khai sâu rộng một vòng công tác canh tác mới nhằm mở rộng phạm vi của các DNVVN "chuyên biệt, đặc biệt và mới". Cách đây vài ngày, Bộ Công nghiệp và Công nghệ thông tin đã tổ chức và thực hiện đợt 2 chuyên môn hóa và đặc biệt mới công tác trồng trọt doanh nghiệp “nhỏ khổng lồ”, tổng số đã được mở rộng lên △□2000. Theo báo cáo, hiện nay, hơn 20.000 doanh nghiệp vừa và nhỏ "chuyên biệt, đặc biệt mới" đã được nuôi dưỡng và công nhận cấp tỉnh ở Trung Quốc, và trên cơ sở này, sẽ ti☆▽□ếp tục phát triển các doanh nghiệp "khổng lồ nhỏ" mới chuyên biệt và đặc biệt và sản xuất các doanh nghiệp vô địch duy nhất. Bước ti○-ếp theo sẽ là xây dựng một nhóm doanh nghiệp nhỏ và vừa “chuyên biệt, đặc biệt và mới”, và ươm mầm khoảng 10.000 doanh nghiệp “nhỏ khổng l……ồ” trong =◆3-5 năm.

 Tại địa phương, một số nơi bao g▼••★ồm Liêu Ninh, Tân Cương và Trùng Khánh đã công bố mạnh mẽ danh sách một loạt các doanh nghiệp mới, trong đó các ngành công nghiệp mới nổi như công nghệ thông tin thế hệ mới, y sinh và vật liệu mới đã trở thành những lĩnh vực then chốt. Nhiều nơi đã làm rõ hơn mục tiêu phát triển trong tương lai, chẳng hạn, An Huy cho biết sẽ phấn đấu đạt được tổng số khoảng ▷○•=4.000 doanh nghiệp "chuyên biệt, chuyên biệt và mới" vào cuối thời kỳ "K◆▪ế hoạch ★☆☆◇5 năm lần thứ 1●-□○4".

 Nhiều biện pháp hỗ trợ đang được triển khai. Phóng viên được biết, Bộ Công nghiệp và Công nghệ thông tin đang nghiên cứu ban hành các văn bản chính sách nhằm thúc đẩy hơn nữa sự phát triển của các DNNVV “chuyên biệt, đặc biệt mới”, đ★◆■▪ồng thời làm việc với Bộ Tài chính, Cục Thuế và các Sở, ngành để hoàn thiện các chính sách hỗ trợ cho các doanh nghiệp “nhỏ khổng lồ” mới chuyên biệt, đặc biệt. Về đổi mới, khuyến khích các doanh nghiệp theo dõi sát sao các công nghệ tiên ti▲◁▲ến của ngành, không ngừng củng cố và mở rộng lợi th■▼△■ế về công nghệ và sản phẩm, đẩy nhanh việc mở rộng quy mô và triển khai. Về tài chính, sẽ hỗ trợ các doanh nghiệp nhỏ và vừa “chuyên biệt, đặc biệt mới” có đủ điều kiện kết nối với thị trường vốn, khuy▷☆ến khích các tổ chức tài chính phát triển các sản phẩm tài chính dành riêng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa “chuyên biệt và đặc biệt mới”, phát huy vai trò chỉ đạo chính sách của Quỹ Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa quốc gia, thúc đẩy nguồn vốn xã hội Tăng cường đầu tư vốn cổ phần vào các DNVVN "chuyên biệt, chuyên biệt, đổi mới".

 Qin Zhihui, người đứng đầu Cục DNVVN của Bộ Công nghiệp và Công nghệ Thông tin, cho biết bước tiếp theo sẽ là tăng cường sự phát triển dần dần của các doanh nghiệp chất lượng cao thông qua các ngu▷□ồn dịch vụ chồng chéo như nền tảng trình diễn dịch vụ công SME quốc gia, cơ sở trình diễn đổi mới và khởi nghiệp doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ, và nhà cung cấp đặc tính đổi mới kép quốc gia. Thực hiện các hành động đặc biệt vì sự phát triển của các doanh nghiệp quy mô lớn và vừa, thúc đẩy hợp tác giữa các doanh nghiệp hàng đầu và các doanh nghiệp nhỏ và vừa “chuyên biệt, đặc biệt mới” và nâng cao hiệu quả hoạt động của chuỗi cung ứng chuỗi công nghiệp.

 Hỗ trợ tài chính đa kênh

 Với sự hỗ trợ của các chính sách thuận lợi, dòng vốn đa kênh như vốn tài chính, tài chính và vốn xã hội đang tăng nhanh.

 Vào ngày ●▷28 tháng 10, An Huy đã tổ chức "hội đồng quản trị mới đặc biệt" đợt thứ tư của các công ty được niêm yết, ▼◁▷109 công ty tập trung vào "hội đồng quản trị mới đặc biệt chuyên biệt" của Trung tâm giao dịch lưu ký vốn chủ sở hữu An Huy, =■◆△25△◆▷8 công ty đã nhận được tổng cộng 3,2▽★•14 tỷ đ◁▲ồng. Tài trợ bằng nhân dân tệ. Trước đó, Thiên Tân đã khởi động một loạt các hoạt động dịch vụ tài chính doanh nghiệp nhằm vào các doanh nghiệp "chuyên biệt, đặc biệt và mới", và đã đầu tư gần 240 triệu nhân dân tệ vào quỹ tài chính để hỗ trợ gần ▼=◇700 doanh nghiệp vừa và nhỏ.

 Phóng viên đã tìm hiểu từ nhiều nguồn rằng nhiều biện pháp hỗ trợ tài chính địa phương đang được đẩy nhanh. Về tài chính, vào ngày 10 tháng □★★•11, Hắc Long Giang đã ban hành phương pháp lựa chọn và xác định doanh nghiệp vừa và nhỏ "chuyên biệt, đặc biệt và mới" đầu tiên, sẽ cung cấp hỗ trợ về các chính sách hỗ trợ quỹ đặc biệt, nâng cấp trình độ thiết bị kỹ thuật và khả năng đổi mới công nghệ của doanh nghiệp. Tân Cương sẽ tiếp tục tăng cường hỗ trợ tài chính cho các doanh nghiệp nhỏ, vừa và siêu nhỏ và tối ưu hóa các dịch vụ chính sách cho các doanh nghiệp vừa, nhỏ và siêu nhỏ.

 Về hỗ trợ tài chính, nhiều tổ chức tài chính sẽ cung cấp thêm các dịch vụ đặc biệt cho các doanh nghiệp “chuyên biệt và mới”. Trung tâm bảo lãnh tài chính doanh nghiệp vừa và nhỏ Thiên Tân thành lập "khoản vay mới đặc biệt chuyên biệt" để ưu đãi về số tiền vay được đảm bảo, thời hạn bảo lãnh và tỷ lệ bảo lãnh; chi nhánh Thiên Tân của Ngân hàng Xây dựng Trung Quốc đã thành lập khoản tín dụng "khoản vay thương hiệu" cho các doanh nghiệp "đặc biệt mới" Sản phẩm cho vay; Ngân hàng các chi nhánh Quảng Đông, H●•=ồ Nam và Tứ Xuyên của Trung Quốc và các cơ quan quản lý SME địa phương cùng ban hành các k○•ế hoạch dịch vụ tài trợ cho DNVVN "Chuyên biệt, Đặc biệt Mới".

 Nguồn vốn xã hội hóa sẽ được huy động nhiều hơn. Tỉnh An Huy đã thành lập Quỹ phát triển DNVVN (Chuyên ngành, Chuyên ngành, Mới), sẽ hỗ trợ sự phát triển của các DNVVN “chuyên biệt, chuyên biệt, mới” thông qua đầu tư cổ phần. Quỹ hiện đang đẩy nhanh quá trình gây quỹ và hiện đã hoàn thành tổng cộng ★-▷■8,◇▲▲845 tỷ nhân dân tệ huy động vốn và 37,◁•1○●7 khoản đầu tư. ○▷100 triệu nhân dân tệ. Sơn Đông sẽ lựa chọn hàng trăm tổ chức đầu tư quỹ để thiết lập ngành công nghiệp và hệ thống dịch vụ kết nối vốn tại tỉnh Sơn Đông, hỗ trợ tài chính cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ trong tỉnh, và phấn đấu đầu tư vào 100 dự án và doanh nghiệp mỗi năm, với vốn đầu tư khoảng 20 tỷ nhân dân tệ. “Doanh nghiệp, doanh nghiệp tăng trưởng cao trở thành tâm điểm hỗ trợ.

 Đẩy nhanh việc xây dựng các kênh tài trợ đa dạng

 Theo ý kiến ​​của các chuyên gia, các DNNVV “chuyên biệt, đặc biệt mới” hiện nay vẫn gặp khó khăn về khả năng mở rộng và đổi mới và khó khăn về tài chính. Bước tiếp theo là tập trung hơn nữa vào các khu vực chia nhỏ và tăng cường nỗ lực phát triển để đáp ứng nhu cầu vốn của các DNNVV “chuyên biệt, đặc biệt mới” Mở rộng các kênh tài trợ.

 Wang Chengren, một nhà nghiên cứu liên k▪☆ết của Trung tâm Trao đổi Kinh tế Quốc t-●□☆ế Trung Quốc, nói với phóng viên của "Economic Information Daily" rằng bước tiếp theo có thể là một dự án trồng trọt SME chất lượng cao. Khuy◁◁•☆ến khích các địa phương đưa ra các chính sách hỗ trợ đặc biệt và hoàn thiện các biện pháp canh tác. Với việc tham khảo chính sách thuế quốc gia đối với doanh nghiệp công nghệ cao, các doanh nghiệp nhỏ và vừa với các doanh nghiệp “chuyên biệt, chuyên biệt và mới” có thể được đưa vào diện được miễn thu○◇ế thu nhập doanh nghiệp. Thiết lập dự án “chuyên môn hóa, chuyên môn hóa và đổi mới” trong Quỹ Phát triển DNNVV Quốc gia để hỗ trợ đổi mới và phát triển doanh nghiệp.

 Yang Dongri, Giám đốc Viện Doanh nghiệp vừa và nhỏ thuộc Viện Nghiên cứu Phát triển Công nghiệp Thông tin Điện tử Trung Quốc, cũng cho biết bước ti☆-▲ếp theo là cải thiện hệ thống đánh giá các doanh nghiệp nhỏ và vừa “chuyên biệt, đặc biệt và mới”, th•◇•úc đẩy xây dựng hệ thống đổi mới kết hợp sản xuất, giáo dục và nghiên cứu, tập trung hướng dẫn và thúc đẩy các doanh nghiệp hàng đầu. Các cơ sở giáo dục đại học đẩy nhanh việc xây dựng một loạt các không gian tạo đám đông chuyên biệt, nâng cao năng lực dịch vụ chuyên biệt và cung cấp các dịch vụ chuyên biệt như thi◇=◆=ết kế công nghiệp, kiểm tra và thử nghiệm, và quyền sở hữu trí tuệ ở nhiều phân khu hơn.

 Việc xây dựng các kênh tài trợ đa dạng cần được đẩy mạnh hơn nữa. Wang Chengren đề nghị rằng về tài chính trực tiếp, hãy thiết lập và cải thiện thị trường vốn đa cấp do đổi mới công nghệ dẫn đầu, khuy◆•△ến khích các địa phương thành lập "hội đồng mới chuyên biệt và đặc biệt" trên thị trường giao dịch cổ phiếu khu vực, và khuyến khích các công ty liên quan đầu tư vào Ban đổi mới khoa học và công nghệ, Ban ChiNext và Ban thứ ba mới. Liệt kê. Phát huy hết vai trò của quỹ phát triển DNNVV quốc gia, hướng dẫn các quỹ rủi ro xã hội tăng cường hỗ trợ doanh nghiệp. Về tài chính gián tiếp, hỗ trợ các ngân hàng thành lập các trung tâm đổi mới tài chính sở hữu trí tuệ và các tổ chức chuyên biệt khác để quảng bá các sản phẩm tài trợ cam k◇◇◁=ết sở hữu trí tuệ. Đ●□ồng thời, hỗ trợ các tổ chức tài chính phát triển các sản phẩm tài chính và phái sinh như cam k▲○ết nhãn hiệu doanh nghiệp và thu nhập từ giấy phép sáng chế, cam k△▽▼ết phát triển mạnh mẽ “chuyên môn hóa” Các DNVVN “đặc biệt mới” nâng cao sức sống của tăng trưởng kinh tế và hình thành các điểm tăng trưởng kinh tế mới. (Phóng viên Guo Qian) [Biên tập: Wang Shiyao]

kèo fa_Chính phủ trung ương hỗ trợ sự phát triển chất lượng cao của các DNVVN -chuyên biệt, đặc biệt và mới-

Ngày 31/10 theo giờ địa phương, theo thông báo của cơ quan an ninh Iraq, một vụ nổ đường ống dẫn khí đốt tự nhiên đã xảy ra tại tỉnh Muthanna, miền nam Iraq, tính đến thời điểm báo chí đã có ít nhất 2 người thiệt mạng và 20 người khác bị thương. Có thông tin cho rằng do vụ việc xảy ra gần trại Tổ chức vận động nhân dân nên có nhiều quân nhân bị thương. Hiện cơ quan phòng cháy chữa cháy địa phương vẫn đang tiến hành dập lửa và tìm cách ngắt khí tự nhiên khỏi nguồn để tránh thiệt hại lớn hơn. (Phóng viên trụ sở Fu Xinri) [Biên tập viên: Li Hongyu]

Nếu bạn thấy bài viết của tôi hữu ích cho bạn, xin vui lòng trao phần thưởng. Sự ủng hộ của bạn sẽ khuyến khích tôi tiếp tục sáng tạo!

   <tfoot id='w8s0'></tfoot>

   <i id='ww4qs'><tr id='k246o'><dt id='002s'><q id='wy48'><span id='6iku'><b id='kgkks'><form id='ugw68'><ins id='sk4gs'></ins><ul id='u0ws8'></ul><sub id='cyysm'></sub></form><legend id='p7Fn'></legend><bdo id='ym00q'><pre id='i6quk'><center id='04kk'></center></pre></bdo></b><th id='4ug2'></th></span></q></dt></tr></i><div id='424mg'><tfoot id='rhff'></tfoot><dl id='8yqks'><fieldset id='k8sa2'></fieldset></dl></div>
   <legend id='0qaey'><style id='kqe0k'><dir id='aqggs'><q id='vtvx'></q></dir></style></legend>

    • <bdo id='npP6M'></bdo><ul id='8kcqm'></ul>

    <small id='c0ug'></small><noframes id='qym6k'>