soi kèo nhà cái_Wang Tongsan- Làm nhữ “chiếc bá” lớn và thúc đẩy sự thị vượchu

Tác giả: admin phân loại: 足球 thời gian phát hành: 2021-01-12 10:05

 Wang Tongsan: Làm những “chiếc bánh” lớn và thúc đẩy sự thịnh vượng chung

 "Đề xuất của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc về việc xây dựng K▲☆…ế hoạch ▼◇■5 năm lần thứ mười bốn phát triển kinh t•◇ế và xã hội quốc gia và các mục tiêu dài hạn đến năm 2035" (sau đây gọi là "Đề xuất") đã được Hội nghị toàn thể lần thứ năm của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 1□•◇•9 xem xét và thông qua Sự thịnh vượng chung của mọi người có tiến bộ thực chất rõ ràng hơn ”là mục tiêu dài hạn. Thịnh vượng chung là yêu cầu thiết yếu của chủ nghĩa xã hội và là kỳ vọng chung của nhân dân. Để tiến bộ không ngừng hướng tới sự thịnh vượng chung cho tất cả mọi người, cần phải mở rộng "chiếc bánh" hơn nữa và chia nhỏ "chiếc bánh" hơn nữa. Bản "Đề xuất" đưa ra "Nâng cao chất lượng cuộc sống nhân dân và nâng cao trình độ xây dựng xã hội", trong đó nêu rõ các khía cạnh của việc làm tốt công tác phân phối sơ cấp, cải thiện hệ thống chính sách phân phối theo các yếu tố, tăng thu nhập tài sản của cư dân, cải thiện cơ chế phân phối lại và vai trò của phân phối thứ ba Thực hiện các biện pháp lớn để "cải thiện thu nhập của người dân."

 Phân phối là một mắt xích quan trọng trong bốn mắt xích sản xuất, phân phối, lưu thông và tiêu dùng hình thành nên chu kỳ kinh t◆-ế quốc dân. Của cải giá trị do sản xuất tạo ra phải thông qua liên k☆□ết phân phối mới được sử dụng cho tiêu dùng. Cơ cấu phân phối quyết định trực ti▼▽■ếp nội dung của liên k◆●○ết tiêu dùng, phân phối có tác động quan trọng đ▽▷•□ến cơ cấu và sự phát triển của sản xuất cũng như cơ chế trao đổi. Nhìn chung, vấn đề phân phối thu nhập chủ yếu được biểu hiện ở tầm vĩ mô và vi mô.

 Ở góc độ vĩ mô, cái chính là xử lý vấn đề cơ cấu phân phối thu nhập GDP. Mối quan hệ cơ cấu giữa thu nhập của cư dân và thu nhập của công chúng là nội dung chủ yếu trong mối liên hệ giữa phân phối thu nhập. Cơ cấu phân phối thu nhập là vấn đề lâu nay đối với hoạt động kinh tế vĩ mô của Trung Quốc, đ▷■-ồng thời cũng là vấn đề quan trọng, biểu hiện của nó là khác nhau trong các giai đoạn khác nhau và trong các điều kiện khác nhau. Trước khi có cải cách và mở cửa, vấn đề tỷ lệ tích lũy được biểu hiện là vấn đề tỷ lệ tích lũy thì nay nó được biểu hiện thành mối quan hệ tỷ lệ giữa thu nhập khả dụng của người dân và GDP bình quân đầu người. Chỉ khi nào xử lý được mối quan hệ tỷ lệ này thì mới có lợi hơn cho sự phát triển cân đối và ổn định của nền kinh tế. Để xử lý mối quan hệ tỷ lệ này, ít nhất phải nắm được hai điểm: Thứ nhất, phù hợp với các “khuyến nghị” “nâng cao mức thu nhập của người dân” và tinh thần “mở rộng đáng kể nhóm thu nhập trung bình”, có lợi cho việc hình thành và mở rộng nhóm thu nhập trung bình ổn định càng sớm càng tốt; Thứ hai, chúng ta phải kiên trì tìm kiếm chân lý từ thực t▲★■▽ế, tuân thủ quy luật phát triển, có tính đến nhu cầu và khả năng, có lợi cho việc cân bằng lợi ích quốc gia ngắn hạn và dài hạn, đồng thời đạt được sự phát triển cân bằng và bền vững.

 Từ cấp độ vi mô, cái chính là thu hẹp khoảng cách thu nhập giữa các cư dân. Thúc đẩy phát triển kinh tế và xã hội, trong phân tích cuối cùng, là để đạt được sự thịnh vượng chung cho tất cả mọi người. Thu hẹp khoảng cách thu nhập giữa các cư dân là một nhiệm vụ quan trọng để xây dựng một xã hội khá giả một cách toàn diện. Có nhiều nguyên nhân dẫn đến sự gia tăng chênh lệch thu nhập giữa các cư dân, vấn đề làm th★■ế nào để giải quyết chênh lệch thu nhập giữa các cư dân thực chất là cân bằng giữa hiệu quả và công bằng, cân bằng giữa tăng trưởng kinh t△☆■-ế và phát triển xã hội, đây là vấn đề lâu dài. Hội nghị toàn thể lần thứ năm của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc khóa XVIII đã đưa ra khái niệm "chia sẻ". Hội nghị toàn thể lần thứ tư của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc khóa =▪◆☆19 đã thông qua "Ủy ban Trung ương CPC về một số vấn đề chính liên quan đ◆■▷ến việc xây dựng và cải thiện hệ thống xã hội chủ nghĩa đặc sắc Trung Quốc, th=☆=-úc đẩy hiện đại hóa hệ thống quản trị quốc gia và khả năng quản trị" "Quyết định" đề xuất "tuân thủ phân phối theo công việc là chủ đạo và cùng tồn tại của nhiều phương thức phân phối" và "tăng tỷ trọng thù lao lao động trong phân phối chính", đồng thời phát triển và mở rộng các nhóm thu nhập trung bình làm trọng tâm của công việc phân phối thu nhập. Lần này “Đề xuất” đưa ra một số biện pháp chính cụ thể để nâng cao mức thu nhập của người dân và thúc đẩy sự thịnh vượng chung của mọi người. Những điều này đã thể hiện đầy đủ sự kiên định và nhất quán của Đảng ta kể từ sau Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ ●◇■18 của Đảng Cộng sản Trung Quốc trong việc coi trọng nhân dân làm trung tâm, vì nhân dân và hướng về thịnh vượng chung. Trong tương lai, chúng ta phải thực hiện các chính sách và biện pháp này để thu hẹp hiệu quả khoảng cách thu nhập giữa các cư dân ở cấp vi mô và đạt được những ti▼◁★ến bộ không ngừng hướng tới sự thịnh vượng chung cho mọi người.

 Trong giai đoạn lịch sử mới bắt tay vào chặng đường mới xây dựng một cách toàn diện đất nước xã hội chủ nghĩa hiện đại, ch●…□△úng ta phải đặt việc thúc đẩy sự thịnh vượng chung của mọi người lên vị trí quan trọng hơn, phải xuống sức, làm việc lâu dài và nỗ lực hơn nữa để hướng tới mục tiêu này. Theo tinh thần của Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 19, chúng ta phải nỗ lực trong "Kế hoạch ◆…△5 năm lần thứ ▷▼★14" để đảm bảo các mục tiêu chính về phát triển kinh t•▲▼▽ế và xã hội trong "Kế hoạch ●=-5 năm lần thứ ◆…=14" do Hội nghị toàn thể lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương khóa 19 và □▽○=20-◆3○△5 đề ra. Kết quả cuối cùng của các mục tiêu dài hạn của năm.

 (Ngu•-▲■ồn bài báo này: Wang Tongsan, tác giả của Economic Daily News, thành viên của Học viện Khoa học Xã hội Trung Quốc, cố vấn học thuật của Trung tâm Nghiên cứu Chủ nghĩa xã hội Bắc Kinh Tập Cận Bình về Chủ nghĩa xã hội với các đặc trưng của Trung Quốc trong kỷ nguyên mới) [Biên tập: Zhu Yanjing]

soi kèo nhà cái_Wang Tongsan- Làm những “chiếc bánh” lớn và thúc đẩy sự thịnh vượng chung

Dịch vụ tin tức Trung Quốc, ngày 1 tháng 11 Theo trang web của Ủy ban Y tế Khu tự trị Nội Mông, từ 7 giờ ngày 31 tháng 10 đến 7 giờ ngày 1 tháng 11, khu tự trị Nội Mông đã báo cáo 3 trường hợp mới được xác nhận nhập khẩu và 2 trường hợp đã khỏi và xuất viện (tất cả đều từ Các chuyến bay quốc tế từ Sân bay Thủ đô được chuyển hướng đến Sân bay Quốc tế Hohhot Baita). Tính đến 7h ngày 1/11/2020, hiện có 20 ca xác nhận nhập khẩu ra nước ngoài, tất cả đều được điều trị cách ly tại các bệnh viện chỉ định, tất cả các trường hợp tiếp xúc gần đều được cách ly tập trung và theo dõi y tế tại nơi chỉ định, được thực hiện quản lý khép kín trong suốt quy trình nhằm ngăn chặn dịch lây lan. Tính đến 24 giờ ngày 31 tháng 10 năm 2020, Khu tự trị Nội Mông đã báo cáo 0 trường hợp nhiễm trùng không triệu chứng. [Chỉnh sửa: Liu Pai]

Nếu bạn thấy bài viết của tôi hữu ích cho bạn, xin vui lòng trao phần thưởng. Sự ủng hộ của bạn sẽ khuyến khích tôi tiếp tục sáng tạo!

   <tfoot id='amku'></tfoot>

   <i id='s8quk'><tr id='aam0'><dt id='gse8'><q id='gqou6'><span id='u0ao'><b id='4mskc'><form id='2y28'><ins id='H5Ha'></ins><ul id='i60g2'></ul><sub id='ey4a'></sub></form><legend id='2wq06'></legend><bdo id='04ca2'><pre id='u0ao'><center id='xNWuc'></center></pre></bdo></b><th id='2gqsm'></th></span></q></dt></tr></i><div id='424mg'><tfoot id='Km0gO'></tfoot><dl id='88ggk'><fieldset id='a8a4s'></fieldset></dl></div>
   <legend id='9prn'><style id='2we6q'><dir id='IM4oh'><q id='02iu0'></q></dir></style></legend>

    • <bdo id='npP6M'></bdo><ul id='8kcqm'></ul>

    <small id='c0ug'></small><noframes id='qym6k'>